jsme sdružení  architektů, projektantů a dalších technických profesí, které vám zajistí kompletní projektovou dokumentaci od návrhu studie až po autorský dozor při realizaci stavby. Specializujeme se zejména na bytové stavby a stavby občanské vybavenosti.

Ing. Marek Richtera je autorizovaný inženýr ČKAIT 19016 s více než 20ti letou praxí. Jako hlavní inženýr projektu se podílel m.j. na projektech administrativního centra Pankrác House, Bytového komplexu Modřany, bytového komplexu Veleslavín aj.

Ing.arch. Radek Vopalecký je autorizovaný architekt ČKA 3832 s více než 25ti letou praxí, který se spoluautorsky podílel m.j. na projektech KC UFFO Trutnov, administrativní budovy Louvre v pražských Radlicích, administrativní budovy FAČR, aj.

Nabízíme přípravu Vašeho projektu ve všech jeho fázích:

- Zpracování urbanistického konceptu a architektonické studie

- Zpracování dokumentace stavby:

- Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, Environmental Impact Assessment (EIA)

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

- Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

- Tenderová dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele (TD)

- Dokumentace k provedení stavby (DPS)

- Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)

- Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

- Dokumentace změny stavby, dokumentace změny v užívání stavby (DZS)

- Tepelně-technické posouzení stavby, průkaz energetické náročnosti budov

- Dokumentace a energetické hodnocení k žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám

- Inženýrská činnost, projednání dokumentace s orgány státní správy a zajištění všech     povolení stavby

- Zpracování návrhů interiérů

- Zpracování výkazu výměr a rozpočtu, asistence při výběru zhotovitele stavby

- Lokalizace projektu vytvořeného v zahraničí do českých legislativních podmínek

Dohlédneme na kvalitu provádění Vaší stavby a dodržování platné legislativy v průběhu výstavby:

- Autorský dozor

- Technický dozor investora

- Činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Zprostředkujeme Vám čerpání dotací z dotačních programů:

- Zelená úsporám - zateplení objektu

- Nový panel - revitalizace panelových domů

- Eurofondy - zprostředkujeme dotaci dle aktuální nabídky evropských dotačních programů

- Programy ministerstev ČR - dotace Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Atelier pro Vás dále zajistí ve spolupráci s odbornými firmami tyto průzkumy a studie:

- Geodetické (výškopisné a polohopisné) zaměření staveniště, vytýčení stavby

- Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum

- Studie oslunění a denního osvětlení, měření umělého osvětlení

- Akustická studie a měření hluku

- Dendrologický a biologický průzkum (průzkum fauny a flory)

- Dopravní studie, návrhy DIO

- Stavebně-historický a stavebně-technický průzkum, mykologický průzkum

Ocenění

1. místo ve veřejné architektonicko-urbanistické soutěži "Dostavba Mariánského náměstí ve Znojmě" 1997

3. místo ve veřejné architektonické soutěži "Pod Střelnickými schody" Tábor 2002

Nejvyšší ocenění ve veřejné urbanistické soutěži - "Transformace městské části Jičína" 2004

Nejvyšší ocenění  ve veřejné architektonické soutěži na novostavbu Městského divadla v Trutnově 2004

3. místo v urbanistické soutěži na předměstí Zvolena 2007

Titul Stavba roku 2011 za novostavbu KC UFFO v Trutnově

Ocenění BEFFA za prefabrikovaný rodinný dům "Atrium" 2012

Mezinárodní ocenění Green Planet Architects 2013

Orientační cena stavby = 8 tis.Kč x obestavěný prostor (m³)

Vytvořte si webové stránky zdarma!